A fenti áraktól eltérni csak a Kanizsai Kulturális Központ igazgatójának engedélyével lehet!

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének

35/2010. (XI. 04.) számú rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

a vagyonhasznosítás szabályairól

 

16.§ (3b) A költségvetési szerv használatába adott vagyon (3a) bekezdésben megjelölt szervezetek körébe

nem tartozó, de szerződéskötési képességgel rendelkező szervezetek vagy természetes személyek

részére történő térítésmentes használatba adására kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság

közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra

biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben kerülhet sor. Az ingyenes használatra vonatkozó

kérelmet a tervezett használat időpontja, időtartama és a végezni kívánt közfeladat pontos

megjelölése mellett a költségvetési szerv vezetőjénél kell benyújtani, aki a kérelmet az

engedélyezéssel kapcsolatos javaslatával ellátva továbbítja az önkormányzat részére.

Az ingyenes használat engedélyezése a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A használat időpontját úgy kell megállapítani, hogy a használat a költségvetési szerv alaptevékenységét ne

zavarja. Térítésmentes használat esetén a használó köteles az elengedett nettó bérleti díjat terhelő

általános forgalmi adó és az átengedéssel kapcsolatos egyéb költségek viselésére. Az elengedett nettó

bérleti díj e rendelet 31. §-a szerinti közvetett támogatásnak minősül.