A Móricz Zsigmond Művelődési Ház a város egyik legnagyobb múltú kulturális intézménye. Elődjét, a Kiskanizsai Polgári Olvasókört 1870-ben alapították, s 1949-ig folyamatosan működött. Az Olvasókör kezdeményezésére épült fel 1928-ban a kiskanizsai polgárok közadakozásából és kezességvállalása nyomán a művelődési ház épülete.

A II. világháború megviselte a létesítményt, de 1945. szeptember 3- án már újra működött az olvasókör, elnöke Plánder László lett.
1949. január első vasárnapjáig látogathatták a kiskanizsaiak az épületet, ekkor az MDP vette át leltár szerint. A szervezett élet ekkor megszűnt.
1956. október 27-én Gozdán József javaslatára újból Plánder László vezette a kört. Nem sokáig működhettek, 1957 márciusában az MSZMP Városi Bizottsága visszavette a házat, és az olvasókör működése újra megszűnt. A politika újra a kultúra felé fordult. Megkezdődtek a művelődési házak szervezései a törvényi szabályozásnak megfelelően. A ház első igazgatója Búzás József volt, akinek vezetői megbízatását 1958. szeptember 25-én vissza is vonták. Ezután nevet is kapott a ház: Hazafias Népfront Kiskanizsai Olvasókör Kultúrotthona lett. Vezetői tisztét Hajgató Sándor töltötte be.
1960. január 1-jével Vizeli Dezső lett az igazgató. Ő volt a vezető 1961-1992 októbere között. Ő adta a formát, ő alapozta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház profilját.

Az intézmény tevékenységei és művészeti csoportjai:
A rendezvények közül legjelentősebb a ház által évente szervezett Hagyományok Napja és Kiskanizsai Búcsú, melyet minden évben július első hétvégéjén tartanak.
A városban egyre népszerűbb a gyermekek számára meghirdetett gyermekszínházi előadássorozat. Népzenei koncertsorozatainkat elsősorban a városban élő néptáncosokra építve szervezzük. Nemcsak a magyar népzenét, hanem más népek zenéit és táncait is igyekszünk bemutatni ezen alkalmakkor. A koncerteket gyakorta táncház is követi. A jazz- koncerteket, pódium esteket is szívesen látogatja a város közönsége.
Az intézmény fontos feladatának tartja az informatikai írástudás elterjesztését is, ezért alapfokú számítástechnikai tanfolyamokat szervezünk, valamint a nyugdíjasok részére is szervezünk kezdő számítástechnikai tanfolyamokat.
A rendszerváltás utáni években az intézmény is hozzájárult az egykori olvasókör újjáéledéséhez. 2003 februárjában megalakult az Olvasókör nyugdíjas-, közéleti - és kertbarát klubja.
Rendszeresen helyet adunk az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a hegyközség programjainak is.
2004. januárjától az intézményhez tartozik a bajcsai kultúrház működtetése is. Hosszú évtizedek után újra nyitva a bajcsai kultúrház, megalakult az ifjúsági és nyugdíjas klub.
Az intézmény a művészeti csoportok és egyesületek támogatásáért 2000-ben megkapta a Landorhegy Alapítvány által alapított megyei „Civilissimus Díjat”.
Művészeti csoportok:
A népművészet magas fokát nyújtja a művelődési házban működő, Tóth István irányítása alatt álló Zalagyöngye Táncegyüttes, valamint utánpótlás csoportjaik.

A művelődési házban - 2004 júniusában - az IHM támogatásával e-Magyarország Pontot alakítottunk ki, és a bajcsai kultúrházban is megvalósítottuk ezt.